fbpx

Vaikuttavuusviestinnän etujoukkoihin

Vaikuttavuusviestintä etujoukot

Kirjoittaja: Aino Elina Muhonen

Aino Elina on AIknow Agency Oy:n toimitusjohtaja ja johtava vaikuttavuustuottaja. Hänen intohimonaan on auttaa ihmisiä viestimään työnsä vaikuttavuudesta selkeämmin ja tekemään parempia päätöksiä vaikuttavuustiedon avulla.

28.04.2020

Kehitimme vuonna 2019 Hyvän mitta – hankkeen kanssa yhteiskunnallisten yritysten ja järjestöjen osaamista vaikuttavuusviestinnässä. Kehittämiskokonaisuus sisälsi pohdintaa vaikuttavuuden parantamiseen tähtäävän mallinnuksen, sitä tukevan datan, vaikuttavuustarinan ja viestinnän välisestä suhteesta.

 

Osaamisen kehittämisen keskiössä oli myös vaikuttavuudesta kertovien videoiden – vaikuttavuusvideoiden – tuotanto, yhteistyössä pilottiorganisaatioiden kanssa. Videoilla tuotiin uudella tavalla esille tuloksia ja vaikutuksia, joita oli hankkeen aikana yhteistyökumppanien kanssa arvioitu ja mitattu. Yhteistyössä tuotetut vaikuttavuusvideot kiteyttävät tarinoita muutoksista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista, joita hankkeessa mukana olleet pilottiorganisaatiot tuottavat.  Vaikuttavuusvideo kertoo tarinaa ja esittelee tietoa – niin että vaikuttavuus todella näkyy, kuuluu ja tuntuu. Vaikuttavuusvideossa yhdistyy vahva asiantuntemus vaikuttavuudesta, yhteisöllisestä kehittämisestä, tarinankerronnasta ja ammattimaisesta videotuotannosta. 3dnnov.ru kirjoittaa kattokoristeesta.

 

Tietoa vaikuttavuusviestinnästä

 

Laadukas kehittäminen nojaa aina tutkimus- ja/tai kokemustietoon. Tuotimme osana hanketta tietoa suomalaisten yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden vaikuttavuusviestinnästä sekä vaikuttavista videoista. Tietoa kerättiin eri tavoin sekä perinteisellä tutkimusotteella sekä hankkeen Facebook – yhteisössä. Tietoperustaa rakennettiin mm. toteuttamalla kysely, haastattelemalla vaikuttavuus- ja videoviestinnän asiantuntijoita sekä tekemällä analyysi vaikuttavuustoimijoiden tämän hetkisestä vaikuttavuuden videoviestinnästä.

Vaikuttavuusviestinnän yhteisöllistä kehittämistä

 

Kehitimme osaamista myös yhteisöllisesti. Vaikuttavuusviestinnän paras asiantuntemus on niillä, jotka sitä käytännössä tekevät. Siksi kutsuimme osaajia mukaan, ja fasilitoimme keskustelua ja yhdessä oppimista Facebook – ryhmässäKehittämistyön 10 oppia johdattelevat ajattelua kohti laadukasta vaikuttavuusviestintää. Kokeilimme myös vaikuttavuusdatan ja -tarinan viestintää videoilla käytännössä viiden Hyvän mitan aikana toimintansa yhteiskunnallista vaikuttavuutta mallintaneen ja arvioineen organisaation kanssa. Pilotteina mukana olivat Dynamo Juniorit ry:n Dynamo-valmennus, Lahden Diakonialaitos/Vauvan Taika Hoivaa ja leiki-toimintamalli, Me-Säätiö / Me-talo Tampere, SOS Lapsikyläsäätiö /  Perhekumppani-palvelu ja Suomen Icehearts ry.

 

Vaikuttavuusviestinnän koulutusta

 

Kerätty tieto ja oppi kiteytettiin hankkeen aikana myös vaikuttavuustoimijoille suunnattavaksi koulutusaineistoksi ja työkirjaksi, ja Hyvän mitan loppuseminaarin yhteydessä marraskuussa 2019 koulutettiin lähes 100 vaikuttavuusorganisaatiota. Tilaisuuden aineistot löytyvät slidesharesta.

 

Mitä hyötyä tästä kaikesta on?

 

Kun vaikuttavuuden viestintä paranee, ymmärryksemme vaikuttavuudesta ja sitä tuottavien organisaatioiden toiminnasta lisääntyy.  Tarinoiden kautta pääsemme mukaan vaikuttavuustuotannon ytimeen. Vaikuttavuustiedon visualisointi auttaa ymmärtämään toiminnan logiikkaa. Saamme parempaa tietoa, mielekkäillä tavoilla. Voimme tehdä parempia päätöksiä. Kiinnostavat avaukset, kuten vaikuttavuustarinan ja -datan esittäminen videolla, voi herättää myös aivan uusien kohderyhmien kiinnostusta vaikuttavuutta tuottavaa toimintaa kohtaan. Se on meidän kaikkien etu.

 

Miten mukaan vaikuttavuusviestinnän etujoukkoihin?

 

Toivotamme kaikki vaikuttavuuden viestinnän kehittämisestä kiinnostuneet mukaan keskusteluun ja yhdessä oppimiseen Facebookissa Vaikuttavuusviestintä – osaamisen kehittäminen -ryhmässä ja seuraamalla tätä blogia. Lue vaikkapa aluksi kirjoituksemme siitä, miten vaikuttavuustieto ja -raportit saadaan osaksi johtamista ja viestintää – ja päätöksentekoa. Jos sinulla on osaamista vaikuttavuuden videoviestinnästä ja ajatuksia siitä miten voisimme tehdä yhteistyötä, ota yhteyttä!

Lue lisää osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta Hyvän Mitan Vaikuttavuusviestintä -sivuilta.

 

Vaikuttavuusvideo – kokonaisuudesta vastasi Hyvän mitan kumppaneina AIknow Agency Oy ja Kreatos Films Osuuskunta.

Spread the love

Ota yhteyttä!

 

Tehdään yhdessä vaikuttavuus näkyväksi, kuuluvaksi ja tuntuvaksi!

Aino Elina Muhonen

Johtava vaikuttavuustuottaja

aino@aiknow.fi

0400 164 323