fbpx

Vaikuttavuus -infograafi

Kuvausta….

INFOGRAAFI

Tekstiä

Kuvausta..

xxx

 

 

Inforaafin avulla voit viestiä keskeistä tietoa havainnollisessa ja helposti saavutettavassa muodossa

Arvioida

oman toimintasi vaikuttavuusviestinnän tilaa ja tarpeita ja suhteuttaa sen muuhun viestintään

Profiloida

vaikuttavuusviestinnän sidosryhmät ja kohdentaa vaikuttavuusviestit

Hyödyntää

vaikuttavuuden mallinnuksen työkaluja viestinnän tarpeisiin

Jäsentää

vaikuttavuustyötä ja vaikuttavuusviestintää omaa toimintaasi palveleviksi kokonaisuuksiksi

x

  • x

x

  • x

x

  • x

Osaaminen

Yhdistämme infograafien tuotannossa vahvaa vaikuttavuusosaamista ja vankkaa graafisen suunnittelun näkemystä. 

Ota yhteyttä!

 

Tehdään yhdessä vaikuttavuus näkyväksi, kuuluvaksi ja tuntuvaksi!

Aino Elina Muhonen

Johtava vaikuttavuustuottaja

aino@aiknow.fi